Co ví dnešní mládež o meznících naší novodobé historie? (2008). Připravili: J. Slomiany, K. Kajfosz a J. Večeřa

28. říjen 1918 – asi nejvýznamnější datum v novodobé historii českých zemí. Vyhlášením Československa se země Koruny české po více než padesáti letech vymanily z rakousko-uherského područí. Pro mnoho generací památný den. V současné době je ale spíš spojen s pouhou vidinou dne nepracovního. Je zajímavé, že i mnoho dalších dnů, které byly pro vývoj Československa osudové, obsahuje ve svém datu číslici osm: Mnichovská konference v roce 1938, „vítězný“ únor 1948, srpnová okupace v roce 1968 či tzv. sametová revoluce v roce 1989… Na mysl se mohou vkrádat otázky, jestli je to jen náhoda, nebo je osmička českému národu souzena, a jaký význam má naše historie pro generaci dnešních maturantů nepoznamenaných komunistickou minulostí.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2007
 ST