Týrání se zdaleka netýká jen dětí (2008). Připravili: J. Slomiany, M. Hodek a J. Bělohlavý

Každý pátý senior v České republice je fyzicky, psychicky nebo ekonomicky týrán vlastní rodinou. V domovech důchodců, léčebnách, pečovatelských domech a jiných zařízeních pro seniory je týráno až třináct procent starých lidí. Navíc podle současného demografického vývoje bude v následujících letech a desetiletích počet seniorů u nás rapidně narůstat. A úměrně s tím poroste míra závažnosti jejich týrání. Dalším alarmujícím číslem je procentuální vyjádření toho, kolik případů takového chování vyjde najevo. Odborníci hovoří pouze o vrcholku ledovce, neboť o celých osmačtyřiceti procentech se nikdy nikdo nedoví…

Stopáž25 minut
Rok výroby 2007
 ST