Kdy bude vypadat Pošumaví jako na opačné straně státní hranice? (2007). Připravili: K. Bělohlavý, K. Keteleš a J. Večeřa

Západočeské pohraničí prošlo za posledních sedmdesát let fatálními proměnami. Zatímco před druhou světovou válkou česko-německou a česko-rakouskou hranici lemovala prosperující a vzkvétající městečka a vesnice, krutou ránu osudu tomuto regionu uštědřila poválečná doba. Desetitisíce původních obyvatel, jejichž rody zde žily po staletí, byly násilně vyhnány a nastala totální devastace celého území. Prostor obsadila většinou armáda, která se nastěhovala do vzácných církevních objektů, klášterů, kostelů a šlechtických sídel a liduprázdné vesnice začal komunistický režim osidlovat z velké většiny nepřizpůsobivými obyvateli bez sebemenšího vztahu k půdě i majetku, čímž bylo dílo zkázy dokonáno…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3