Případ vysídlených vsetínských Romů rozvířil diskusi o tom, jestli je naše společnost rasistická (2007). Připravili: K. Bělohlavý, K. Keteleš a J. Večeřa

Město Vsetín, reprezentované dnes už mediálně známým starostou a čerstvým senátorem Jiřím Čunkem, se rozhodlo ukončit neřešitelnou situaci s nepřizpůsobivými a značně konfliktními romskými rodinami naprosto originálním způsobem. Pro bývalé obyvatele pavlačového „domu hrůzy“ vybudovali na kraji města „ghetto“ v podobě nových obytných kontejnerů a v jednom z nejzapadlejších koutů kraje, v obcích Vidnava, Vlčice a Stará Červená Voda si vyhlédli prázdné domy. Ty za městské peníze koupili a jednoho říjnového dne loňského roku vybrané rodiny Romů naložili do autobusu, odvezli je do Vidnavy a sdělili jim, že to je nyní jejich nový domov. Tento čin opětovně vyvolal diskusi o pohledu na romské spoluobčany v celé naší republice.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3