Dávají české školy stejnou šanci na vzdělání zdravým i postiženým? (2006). Připravili: L. Carbolová, K. Kajfosz a J. Procházka

Kdo dnes pomáhá potřebným lidem? Kdysi to byli třeba mladíci vykonávající civilní vojenskou službu, tu ale stát zrušil a tichou cestou, jak je u nás běžné, ji ničím nenahradil. Místo aby asistenčním agenturám byly přidělovány peníze na možnost zaměstnání většího počtu asistentů, jsou výdaje do těchto služeb v posledních letech stejné, nebo nižší. Přesto se tváříme, že jdeme se světem a dobou, která integraci postižených preferuje. Protože se na veřejnosti hodně mluví o tom, co vše pro postižené děláme, má většina Čechů pocit, že je vše v pořádku. Pouze ale do chvíle, kdy se v jeho okolí rodina s postiženým, nemocným nebo starým člověkem upoutaným na lůžko objeví.

Stopáž28 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3