Proč právě naše republika drží středoevropský primát v počtu nových nákupních center? (2006). Připravili: K. Bělohlavý, K. Keteleš a J. Večeřa

První supermarket byl v České republice postaven v roce 1991 a první dva hypermarkety byly slavnostně otevřeny v roce 1997. Na konci roku 2005 jsme už proháněli nákupní vozíky po 560 supermarketech, 190 hypermarketech a ve 37 nákupních centrech. Žádná jiná postkomunistická země nezaznamenala tak obrovskou expanzi a v přepočtu na počet obyvatel je u nás těchto novodobých „chrámů“ nejvíce v celé Evropě. Nejvíce jsme se tak přiblížili trendu, který se začal šířit v Americe před zhruba třiceti lety. Proč právě u nás našel tento fenomén tak živnou půdu, přiblíží dokument z cyklu Ta naše povaha česká.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3