Pohltí moderní svět a globalizovaná Evropa zbytky moravanství? (2005). Připravili: M. Červenka, K. Keteleš a J. Večeřa

Moravané jsou historickým národem, jenž je součástí evropských dějin více než 1000 let. Zemské zřízení, které patřilo k tradičnímu státoprávnímu uspořádaní Zemí koruny české, přetrvalo z hlubin středověku až do časů První republiky. Bezvýhradně je respektovali také prospektoři Třetí říše, když z ČSR učinil svou provincii Böhmen und Mähren. Morava se těšila z rovnocenného postavení uvnitř našeho státního útvaru až do nástupu komunistů v roce 1948. Důsledkem centralizace moci byla i centralizace státní zprávy. Se zánikem Moravy jako přirozené a osvědčené mocenské protiváhy Prahy se veškeré politické a společenské dění od Znojma po Ostravu dostalo pod přímou kontrolu ústředních pražských orgánů. A co na to lidé, kteří se dodnes považují za Moravany?

Stopáž28 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3