Mohou dnešní sebevrazi snižovat hodnotu Palachova činu? (2005). Připravili: Š. Horáková, P. Vildomec a J. Novák

Sebevražda upálením jako forma dobrovolného odchodu ze života má zcela specifické rysy a motivace. Při problémech ryze osobních volí sebevrazi většinou subtilnější formu sebevraždy. Veřejné upálení má v sobě skrytý jistý atavismus trestání spojený s nespravedlivým odsouzením. Nejznámější lidskou pochodní u nás byl bezpochyby Jan Palach, který svým činem chtěl vyburcovat společnost po obsazení republiky spojeneckými vojsky. Fenomén sebeupálení ale žije dál…

Stopáž28 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3