Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu se společně s desítkami poutníků z České republiky vypravíme na Světové dny mládeže do Panamy. Na beskydských Pustevnách vám ukážeme novou panoramatickou Stezku Valaška, jejíž hlavním investorem bylo ostravsko-opavské biskupství. V seriálu o meziválečné sakrální architektuře se vydáme do Kozmic, kde stojí kostel sv. Floriána. Představíme vám světového kytarového virtuosa, skladatele a historicky prvního profesora hry na kytaru v České republice Štěpána Raka. A na závěr vás seznámíme s občanskou aktivitou Laudato si‘, která odvozuje svůj název od ekologické encykliky papeže Františka.


Událost

Světové dny mládeže v Panamě

Světové dny mládeže se konají od roku 1984 na popud sv. Jana Pavla II. Jednou za tři roky se tak mladí z celého světa setkávají s papežem, v ostatních letech si pak tento den připomínají na Květnou neděli v diecézích. Letošní setkání s papežem Františkem proběhlo v lednu v Panamě. Mottem setkání tentokrát byla slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.


Byli jsme při tom

Stezka Valaška

Na Pustevnách v Beskydech byla v korunách stromů otevřena panoramatická "Stezka Valaška". Hlavním investorem je ostravsko-opavské biskupství, na jehož pozemcích stezka stojí. Nejvyšší patro věže je ve výšce 1099 m n. m. a za dobrého počasí je z něj možné dohlédnout na Velkou Fatru, do Jeseníků či do polského Rybnika. O projektu hovoří jeho autoři a pomocný biskup Martin David.


Seriál

Kostel sv. Floriána v Kozmicích

V seriálu o meziválečné sakrální architektuře na severní Moravě navštívíme společně s historikem Jiřím Jungem Kozmice, kde se stavbou svatostánku započali už v roce 1802. Po nejrůznějších peripetiích byl však kostel vysvěcen až v roce 1936. Během druhé světové války čelil kostel bombardování spojeneckými letadly, byť v té době neměl věž. Té se dočkal až v devadesátých letech, kdy vznikla archetypální zvonice s nerezovým křížem stojícím v těsné blízkosti kostela.


Seznamte se

Štěpán Rak

Světově uznávaný kytarový virtuos, skladatel a historicky první profesor hry na kytaru v ČR Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače podmaní celou svou bytostí. Vystupoval v řadě zemí napříč několika kontinenty. Umělec ke svým koncertům také často vyhledává kostely a poutní místa, např. Neratov, kostel sv. Václava v Ostravě, kostel Povýšení Svatého kříže na Cvilíně, kde rád vypráví o svém životě, vztahu k hudbě i víře.


Navštívili jsme

Laudato si’

Ekologická encyklika Laudato si’ papeže Františka našla mnoho následovníků i v České republice. Tomáš Soták a jeho žena Lucie kdysi odjeli do Asie, a když viděli, jak jsou některé země zdevastovány, rozhodli se jednat. Založili občanskou aktivitu, v níž v rámci svých možností pořádají osvětové přednášky o škodlivosti palmového oleje, nadužívání plastových obalů a řadě jiných nešvarů naší doby. Jejich ideálem je změnit svět u sebe a přimět k zamyšlení další lidi.


Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD