Křesťanský magazín

27. listopad 2022

Obsah dílu

Advent je obdobím, ve kterém si silněji uvědomujeme důležitost vztahů a lidské sounáležitosti. Součástí je i mezigenerační solidarita – téma, které je zvlášť o Vánocích mimořádně citlivé.

Stopáž27 minut
Další díl
4. prosinec 2022

Přehled dílů

852 dostupných
Stopáž26 minut

22. leden

Ekumenická bohoslužba k 30. výročí vzniku ČR, Tříkrálová sbírka, Velkotýnecké varhany, Pravoslavné Vánoce, Roman Musil

22. 1. 2023 na ČT2
Stopáž26 minut

15. leden

Kniha Kadas Mana — Sestry v obci Drasty — Společenství vdov a vdovců — Chrám svatého Mořice v Olomouci

15. 1. 2023 na ČT2
Stopáž26 minut

18. prosinec 2022

Návštěvníci Národního divadla Brno mají poprvé možnost Glagolskou mši skladatele Leoše Janáčka nejen slyšet, ale i vidět. Její scénické provedení otevřelo letošní festival Janáček Brno. Kantátu se staroslověnským textem tvůrci spojili do jednoho celku s Janáčkovou poslední operou – Z mrtvého domu. Loštický řezbář Jaroslav Beneš, do jehož dřevěného království vás nyní zavedeme, je známý recesista, a osobitý smysl pro humor vkládá i do svého betlému.

18. 12. 2022 na ČT2
Stopáž26 minut

11. prosinec 2022

Advent za zdmi klášterů a zahájení stavebních prací na Živém domě v Teplicích.

11. 12. 2022 na ČT2
Stopáž27 minut

4. prosinec 2022

Bůh s námi – tak je v biblické hebrejštině překládáno jméno Emmanuel. Za své si ho zvolilo jedno z takzvaných nových hnutí v církvi – společenství lidí, kteří chtějí žít intenzivní duchovní život a svou víru společně sdílet a prohlubovat. To je Komunita Emmanuel. Vznikla ve Francii – v České republice má dnes asi 150 členů, kteří se pravidelně setkávají v malých skupinách.

4. 12. 2022 na ČT2
Stopáž27 minut

27. listopad 2022

Advent je obdobím, ve kterém si silněji uvědomujeme důležitost vztahů a lidské sounáležitosti. Součástí je i mezigenerační solidarita – téma, které je zvlášť o Vánocích mimořádně citlivé.

27. 11. 2022 na ČT2

Křesťanský magazín na sociálních sítích

Napište nám