Domácí násilí – problém, o kterém se v církvích mluví spíš šeptem. Jenže i někteří křesťané svým partnerům patologicky ubližují. Režie R. Kříž

Když si ubližují partneři ve svátostně uzavřeném manželství, má to ve srovnání s civilně uzavřenými sňatky další aspekty. Nejedná se „jen“ o nerozlučitelnost křesťanského manželství. Patologické jednání rodičů má dopad i na psychologický vývoj a vztah k víře u dětí. Do hry navíc vstupuje řada společenských vazeb – ty uvnitř církevního společenství nevyjímaje.

Domácí násilí

V magazínu Radka Kříže nahlédneme do některých českých obýváků, dětských pokojů a ložnic. Do míst, kde se občas odehrává domácí násilí. Vyhýbá se křesťanským rodinám? Ne! Představíme dvě ženy, které pod podmínkou skryté identity byly ochotny vypovídat o tom, jak nenápadně a při tom rychle se spirála násilí v křesťanském manželství může roztočit. Vypovídají také o pocitech člověka zašlapaného na samé dno lidské důstojnosti. O chvílích, ve kterých přichází prázdnota tak velká, že ani paprsek naděje Boží přítomnosti do ní neproniká.

Natočili jsme nejen výpovědi obětí, ale také dvou násilníků. Jeden z nich se dokonce rozhodl vystoupit otevřeně. Chce, aby jeho svědectví pomohlo ostatním. Sám se totiž pokouší zbavit své agrese ve specializované terapeutické skupině SOS centra Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Od církevní soudkyně se pak dozvíme, jaká je dovolená míra utrpení v manželství uzavřeném před Bohem a co dělat ve chvílích, kdy jeden z partnerů tyto meze překročí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD