Proměny měst i obcí v regionech visegrádské čtyřky

Proměny měst i obcí nabraly na síle především v posledním desetiletí. Jen málokterá vesnice u nás se proměnila tak radikálně jako podhorská Čeladná v Moravskoslezských Beskydech. Co všechno tu vzniklo a jak k tomu došlo? A co jinde? Městečko Brzozów má přes osm tisíc obyvatel a statut města již 650 let. Leží na obchodní cestě v haličském Podkarpatí a jeho současnost je nadějná. Stejně tak středoslovenská Banská Štiavnica, historické, slavné a krásné hornické město, kdysi se třpytící zlatem. A podíváme se i do tzv. Horního města v Szegedu na řece Tise.

Společný pořad zemí Visegrádské skupiny, měsíčník reagující na každodenní problémy všech čtyř zemí, vytvořený na principu vzájemné výměny reportáží regionálních studií Slovenska, Polska, Maďarska a Česka.

Stopáž24 minut
Rok výroby 2009
 P ST