Přehled dílů

alternative text

Na počátku byl Palacký

Vesnice, kde vzdělanost má svou tradici.

alternative text

Sudetské rodeo

Než napadne v Oderských vrších sníh, je třeba zkrotit zdivočelé stádo.

alternative text

Plachý kras

alternative text

Slezské básně

Portrét Hlučínska skrze básníka a novináře Ivana Motýla a jeho přátele. Jak žít neobyčejný život na úplně obyčejném místě pruského Slezska.

alternative text

Zrození strašidla

Prokleté bytosti z pověstí a legend se mnohdy skrze strach snažily motivovat lid ke skromnosti, poslušnosti a dobrotě.

alternative text

Bydlím na Bydlině

První český pokus o cohousing uprostřed přírody

alternative text

S mlékem na trh

Před dvěma lety, kdy se hitem staly mlékomaty, rozhodli se větší i menší chovatelé si je pořídit. Zkusili tak čelit nízkým výkupním cenám a hrozbě, že budou muset chovy krav z finančních důvodů zrušit. Jak hodnotí situaci dnes?

alternative text

Pozemní let

alternative text15. 5.

O tichu

alternative text

Pečuj o svého zemědělce!

alternative text

Kamarádi z Neratova

alternative text

La Maison Plumlovský

Dokumentární esej Martina Fišera o propojení zapomenutého literáta Václava Svobody se znovu ožívající Plumlovskou přehradou, významnou venkovskou rekreační oblastí.

alternative text

Člověk, kůň a les

Lidský um a koňská síla jsou odvěkými spojenci v boji o dřevo

alternative text

Prázdniny na chatě

Stávají se vesničany, nebo jsou stále jen lufťáky za městem?

alternative text

Jizda kole obila

Proč ještě dnes objíždějí vesnici na koních?

alternative text

Tenkrát na východě

V žilách jim koluje česká krev a jejich domovem je Ukrajina.

alternative text

Vesnický orchestr symfonický

Řepiště – obec, která se proměnila v koncertní sál.

alternative text

Soláň

Starousedlíci i lufťáci na „Valašském Olympu“

alternative text

Spolek archaických nadšenců

Co všechno lze udělat, aby duch starých Sebranic nezanikl.

alternative text

Na Bludově

Zámek patří k vesnici stejně jako vesnice k zámku.

alternative text

Na samotě

Zvolili si život bez civilizačních výhod. Jak se žije s malými dětmi stranou lidí.

alternative text22. 5.

Živá krajina

alternative text

Mořeplavec na suchu

Dobrodruhovi z Lupenice se občas zasteskne po širém oceánu.

alternative text

Kdo uteče, ten je chlap

V Praze se žije blaze, ale šťastní jsme v Beskydech

alternative text

Poslední hrnčíř?

Stoletá hrnčířská tradice rodiny Hauserů v Mikulůvce na Valašsku

alternative text

Televizáci ze Sněženky

O tom, jak v Sedlnicích přibyla k obvyklým vesnickým řemeslům nová profese.

alternative text

U tlustého Jana

Jak si v Kyžlířově udělat život krásnější.