Přestože je místní škola ve Vražném skromnější, je pro obec stále centrem všeho dění (2015). Připravily M. Pilařová a K. Šebestová

Malotřídka – jedna učitelka a čtyřicet dětí od prvňáků po čtvrťáky. Současný člověk hledající asociace si většinou nemá co vybavit a nevyhnutelně sklouzne někam k Malému Bobši a obrozenecké literatuře, Krakonošovým lyžníkům či Obecné škole. Dnešní a reálnou malotřídku tak lze zažít jen v některé ze 1425 obcí v ČR, kde se takto vzdělávají všechny děti.

V obci Vražné funguje malotřídka právě již od dob obrozeneckých. Jejím nejslavnějším žákem byl i zdejší rodák a pozdější zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel. Jak je pro malotřídku 1. stupně základní školy ale typické, ani tak slavný absolvent nemohl ve zdejší škole zanechat výraznější stopy. O malých žáčcích, kteří chodí do malotřídky, se totiž ještě netuší, co z nich bude. Učí se psát, číst, počítat a větší ambice přicházejí na řadu, až když chodí na vyšší stupeň základní školy nebo na střední někam jinam než ve Vražném.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD