O jednom z posledních Valachů, kteří se věnují tradičnímu pastevectví, chovu dobytka a udržování horských pasek (2005). Režie J. Večeřa

V dokumentu režiséra Jaroslava Večeři navštívíte valašský Halenkov. Hospodaří zde mladí manželé Kocurkovi. Jejich stohlavé stádo ovcí vypásá pasínky a louky v Javornících a udržuje tak ráz zdejší krajiny. Na statku jsou ještě pastevečtí psi, kozy, krávy a koně. Pracuje se od rána do večera, a tak často jedinou relaxací jsou toulky přírodou na koňském hřbetě. Honza Kocurek je přitom samorostlý filozof a svým přístupem k životu vlastně poslední Valach.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3