Inkluze se nutně nemusí týkat jen velkých měst, ale může zapadat do koloritu vesnického života (2017). Režie J. Matějková

Vesnická škola je v mnohém jinačí než městská. Venkovské školy jsou často malotřídky. Učitelé zde nemají na výběr, jakého žáka přijmou. Na některé změny současného školství proto mohou být v něčem lépe připraveni, než ty ve městech. Škola, kterou v dokumentu představujeme, podporuje vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich intelektuální možnosti. Nabízí otevřenost a individuální přístup, ať už se jedná o žáka se specifickými potřebami či mimořádně talentovaného. Využívá nejmodernější trendy v zapojení interaktivních a motivačních prvků a nabízí opravdu zajímavé mimoškolní aktivity. Vedení řadu let spolupracuje s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.

Do dění ve škole se zapojují celé rodiny a podařilo se vybudovat stabilní tým lidí, kteří organizují tábory, výlety, či jiné volnočasové zájmy. Úspěšný je školní projekt Obecná škola jako důležitý nástroj obnovy obce, občané jsou zváni na různé typy akcí, mezi oblíbené patří vánoční trhy, ale i vynášení smrtky na jaře. V roce 2012 dostala škola ocenění Férová škola od o. s. Liga lidských práv. Právě inkluze patří mezi kvality, která je jednou z podmínek ocenění.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 ST AD HD