Střihový dokument na základě archivů ČT, konkrétně pořadů Zemědělský magazín, Náš venkov a jiné z 90. let. Režie T. Bernátková

Pojem venkova nemá jednotnou definici, v různých obdobích a kontextech se jeho význam mění. Existuje několik různých pojetí venkova a to, jakým způsobem je venkov vnímán, souvisí s dobou, ve které se nahlíží. Výrazný vliv představují společenské, politické a kulturní poměry, mezi jinými svou roli hraje také televize jako dominantní masové médium.

Pro porozumění toho, čím je nám venkov dnes, je důležité historické srovnání s tím, jak byl venkov vnímán dříve. Česká televize může díky svým archivům tuto paměť zprostředkovat a nabídnout možnost srovnání. Můžeme si lépe uvědomit proměny venkova a znovu porozumět části vlastní pozice ve světě.

Jádrem a tématem filmu zůstanou obrazy venkova, zejména s důrazem na každodennost. Nejde o to, předložit abstraktní obraz krajiny poznamenané nebo formované vnějšími tlaky např. industrializací, nebo privatizací. Ani o silný příběh jednotlivců. Půjde o vztah velkých a malých dějin.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 ST AD 4:3