Demografická a sociální proměna vesnice při příchodu velkého investora (2015). Režie M. Malinová

Obec Brzkov má 280 obyvatel. Demograficky je to úspěšná vesnice na Vysočině. Má vlastní malotřídku, fotbalový tým, na jehož zápasy jezdí lidé z okolních vesnic. Nezaměstnanost jsou tu necelá 2 %, což znamená dva nezaměstnané lidi na 160 zaměstnaných v produktivním věku. Pod obcí Brzkov vykopali za minulého režimu šachty a plánovali těžit uran. V roce 2008 díry zatopili a zasypali, protože surovinová politika státu deklarovala, že důl Rožínka bude posledním místem, kde se bude uran v České republice těžit. V roce 2012 začala vláda opět jednat o těžbě uranu. Vesnice rozhodnutím zastupitelstva předtím odmítla australské soukromé investory, ale proti rozhodnutí vlády je bezmocná. Lidé protestují, ale není jich mnoho, třísethlavá obec nemá velkou sílu. Přesto na úřadu visí transparent Těžbě NE. Jak promění případná těžba uranu ráz vesnice na Vysočině? Zatímco vznikají studie ziskovosti a ekologických dopadů, dopady na obyvatele nikdo nezkoumá. Zatímco se český venkov vylidňuje a proměňuje ve „starobinec“, chystá se fungující mladou, až idylickou vesnici zničit těžba uranu?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD