V Beskydech a Bílých Karpatech se vždy hospodařilo šetrně a ekologicky. Jenom z tradic se však žít nedá… (2007). Režie V. Korčák

Ke krajině Bílých Karpat a Beskyd, jinak též české části karpatského euroregionu, se odjakživa generace lidských rodů chovaly navýsost šetrně, řečeno dnešními pojmy – ekologicky. Na jedné straně však postupně roste počet jednotlivců a rodin se zájmem na klasické, tedy ekologické údržbě krajiny – na straně druhé je cítit ziskově orientovaný pohled agrárních neoliberálů na jakoukoliv krajinu a její výhradně ekonomické vyčíslení. A do toho vstupují poměrně vysoké evropské dotace, současné programy slibují nemalé peníze na obnovu a podporu veškerých aktivit. Lidé v tomto filmu byli vybráni podle své rozdílné motivace, průvodcem pak budou odborníci z Informačního střediska Bílých Karpat. Jejich praktická pomoc všem zainteresovaným je v houšti zákonů, předpisů a negujících vlivů dotací neocenitelná. Výpovědi účinkujících někdy vypadají jako stížnosti, ale pouze zdánlivě. Ti lidé jsou prodchnuti obrovským smyslem pro život.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3