Les jako zdroj obnovitelné energie (2006). Režie P. Lokaj

Tématem tohoto vydání Náš venkov je využívání dřevní hmoty v podobě biomasy jako jednoho z obnovitelných energetických zdrojů. To může být nejen dílčím řešením energetické situace, ale může také přispět k rozvoji lesního hospodářství.

Kamera nás provede celým procesem výroby i konečného zužitkování dřevité biomasy. Z lesního závodu se přesuneme ke zpracovateli, do dřevozávodu ve Znojmě. Jeho majitelé jsou představiteli nové generace podnikatelů a jejího ekologického a technologického myšlení. Výhody užívání dřevité biomasy nám předvedou dva typy koncového uživatele – majitel rodinného domu a obec Hostěnice, která celý řetězec produkce a využívání biomasy začlenila do svého hospodaření.

Průvodcem nám bude renomovaný odborník, profesor Vladimír Simanov z brněnské lesnické fakulty, který celou problematiku představí v kontextu rozvoje našeho venkova i Evropské unie.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3