Kvalita vody v krajině (2003). Režie O. Pruša

Zanedbání péče o vodu v krajině v kterémkoliv kroku jejího putování přináší nákladné investice při pozdějších nápravách škod. Přitom kvalitu krajinné vody ovlivňuje každý z nás – civilizace produkuje odpadní vody, vrací je zpět do koloběhu znečištěné, aby potom sama investovala např. do nových technologií v čistírnách odpadních vod. A tak jsme tentokrát navštívili s kamerou Boskovicko, kde je situace navíc komplikovaná existencí chráněné krajinné oblasti a ta předpokládá zvláštní režim v ochraně životního prostředí. V této souvislosti nezapomeneme ani na vodu pitnou, jejíž kvalita obdobně závisí na vodních prameništích. Navštívíme výjimečné prameniště „živé vody“ na Třebíčsku a nabídneme např. zajímavou inspiraci jak využít obecního vodojemu coby pěkné rozhledny. Tématem dalšího pořadu Náš venkov z brněnského studia ČT tak bude užitková voda ve všech svých podobách.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2003
 ST 4:3