Spolkový život na venkově utužoval sousedské vztahy a přinášel kulturní vyžití aktérům i divákům. Udržela se tato tradice i v 21. století a plní stále stejnou funkci? Režie A. Lazarov

Tradice, kdy v každé větší vsi byl ochotnický spolek, pěvecký nebo taneční soubor, postupně vymizela. V posledních době se ale spolkový život znovu dostává ke slovu. V Louňovicích, Nových Jirnech i dalších obcích se rozhodli obnovit ochotnické divadlo, jinde vznikají i soubory zcela nové. Důvodem je zájem o sdílení zážitků v rámci komunity, obnovení tradic i navázání přátelství.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST AD HD