Dokument o společenstvích i jednotlivcích, kteří dělají vše pro to, aby jejich dětem zůstal zachován duch krajiny, v níž oni sami vyrůstali. Režie J. Matějková

Lesy, aleje i remízy tvoří venkovskou krajinu a zásadně ovlivňují vodní cyklus. Kvůli klimatickým změnám je sázení stromů velkým tématem, k němuž je třeba se postavit čelem. Příkladem může být starosta obce, který podporuje vznik alejí, venkovan, vytvářející společenství lidí sázejících stromy napříč republikou nebo soukromý zemědělec, který chápe prostor nejen jako svůj domov, ale i jako místo setkávání širšího společenství lidí majících vztah k půdě. Ti všichni se podělí o své zkušenosti, jak se starat o tradiční českou krajinu, jíž jsou stromy nedílnou součástí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD