Dobrovolní hasiči už dávno nejsou jako z filmu Hoří, má panenko. Mají výcvik srovnatelný s profesionály, podílejí se na společenském životě obce i výchově svých následovníků. Režie P. Burian

Hlavním úkolem dobrovolných hasičů tzv. dobráků je hašení požárů. Jejich působnost je ale daleko širší. Odklízejí popadané stromy, pomáhají při živelných pohromách i záchranných akcích. Výrazně se podílejí také na společenském životě své obce, pořádají oblíbené hasičské plesy a pomáhají při organizaci dalších místních akcí. Starají se také o výchovu svých následovníků. Dobrovolní hasiči k venkovskému životu patřili před sto lety stejně jako v 21. století. Zajímalo nás, jaké místo mají v dnešním integrovaném hasičském záchranném systému a jak probíhá spolupráce s profesionály. Kolik obec jejich provoz stojí, kdo, se dobrovolným hasičem může stát, jaká kritéria musí splnit a co všechno bude dělat? Odpovědi na všechny tyto otázky jsme hledali přímo u zdroje. Žije se „dobrákům“ dobře?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD