Jak se Nové Město pod Smrkem zbavuje pověsti nejvíce zadluženého maloměsta v Česku? Režie J. Andrš

Dokument představuje úspěšný projekt bývalého starosty Nového Města pod Smrkem, který se rozhodl město i jeho okolí zbavit pověsti nejvíce zadluženého maloměsta v Česku. Bývalý starosta Smutný popisuje problematiku života na Frýdlantsku, kde byl dříve rozvinutý textilní průmysl a od chvíle, kdy zkrachoval, se celý region potýká s vysokou nezaměstnaností. Ukazuje krajinu i město, kde jsou sice krásně opravené fasády domů, ale přesto tu ještě nedávno žilo 35 procent lidí v exekuci. Když v roce 2015 vyšla Mapa exekucí, ve které se Nové Město pod Smrkem ukázalo jako výjimečně problémové, začal Smutný jednat. Vytvořil v obci prostor pro řadu sociálních služeb, které dnes pomáhají lidem k lepšímu životu a zadluženost města i okolního kraje se snížila. V dokumentu uvidíme práci tzv. ,,pracovní skupiny“, kterou Smutný založil a která se stará nejen o zadlužené občany, ale hlavně o prevenci. Jejími členy jsou kromě bývalého starosty Smutného, sociální pracovnice Zuzka, asistent prevence kriminality Karala, ředitelka místní školy Smutná, a dluhová poradkyně Jana. Scházejí se jednou týdně a společně koordinují další postup. Terénní sociální pracovník, uznávaný člen místní komunity, charismatický, těžce pracující Rom, jde příkladem ostatním. Tipuje zadlužené obyvatele, kterým by se dalo pomoct. Zároveň se snaží místní přesvědčit, aby si nepůjčovali od lichvářů, a snaží se tak zvýšit jejich finanční gramotnost. Ředitelka Smutná, která se svými žáky pravidelně probírá problematiku dluhových pastí, je přesvědčená, že všechno se dá zlepšit osvětovou výukou. Ve svých žácích se snaží změnit přesvědčení, že peníze se nedají získat jinak než půjčkou a vodí je do lokalit, v nichž se mohou seznámit s tím, jak žijí nejchudší obyvatelé kraje. Šéfka sociálního odboru, rázná a autentická Jitka, která pracuje na místním městském úřadě, navštěvuje obyvatele města a snaží se jim pomoct v sociální oblasti. Radí jim, jak získat práci, urovnat osobní problémy a domluvit se se svými věřiteli. Dluhová poradkyně Jana, žena, za kterou se lidé rozhodně nemusí stydět přijít, má na dveřích své kanceláře vyvěšeno „dluhové desatero“ a s dlužníky komunikuje vždy vstřícně a s patřičnou důstojností. Dlužník, který nejprve dlužil částku do sta tisíc korun, se díky kvetoucímu dluhovému byznysu stal dlužníkem miliónové částky a radí se s ní, kudy na to? Je lepším projít osobním bankrotem, nebo se pustit do splátek stávající částky? Dokument o problematice dluhů na venkově je publicisticky laděný a základní výrazovým prostředkem je argumentace členů ,,pracovní skupiny“, podpořená příběhovými liniemi zadlužených obyvatel.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD