Dokument mapuje projekt „Lípy republiky 1918 – 2018“ a přes osudy lidí spjatými s jejich historií vypráví příběhy významných lip, rostoucích na českém venkově. Režie J. Počtová

Dokument si klade za cíl posílit vztah lidí k místu, kde žijí, ke své vlasti a jejímu přírodnímu, historickému a kulturnímu dědictví. Vytváří databázi ,,Lip republiky“, poskytuje návod, jak postupovat při plánovaní výsadeb jubilejních lip v roce 2018 a podává doporučení, jak o tyto stromy pečovat. Vypráví příběhy významných lip, rostoucích na českém venkově a vypravěčem je Aleš Rudl, mladý muž, pracující v Ústavu památkové péče, který sám z vlastního nadšení pouze za finančního přispění kamarádů a několika odborníků jednotlivé lípy mapuje. Údaje o nich systematicky schraňuje a publikuje na webové stránce www.lipyrepubliky.cz. Dokument se mimo jiné zabývá otázkou, zda na českém venkově stále přežívá vlastenecké poselství, které lípy nesly po celá staletí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD