Muži v maskách, kteří znají a uznávají skrytý řád včelího společenství (2015). Režie J. Růžička

Včely jsou živočichové se snad nejdokonalejším a nejfunkčnějším společenstvím, jehož spolehlivost zaručuje od nepaměti potravu nejen pro člověka. I když je středobodem úlu královna, není to tak, že se jí včelstvo podřizuje a podléhá jejím rozmarům, jak je obvyklé u lidských společenství. Naopak, královna je povinována včelstvu a jeho blahu a může být dělnicemi kdykoliv nahrazena. Dokonale organizovaný včelí roj je studnicí inspirace přenositelné i na lidský svět. Jen vyvolení však znají tajemství odvěkého a nezlomitelného řádu. Jsou to včelaři, kteří budují úly a starají se o včelstva – jak na venkově, tak na městských střechách. Náročnou péči u nich vyvažuje fascinace miniaturním světem, který se oproti lidské civilizaci zdá být skutečně věčný – pokud ovšem nepřijde vnější pohroma v podobě chorob decimujících celé roje. Nabízí se otázka, co by se stalo, kdyby svět ztratil všechna včelstva. Nastal by úplný konec života, či by zanikla pouze lidská civilizace? I na tuto otázku má každý ze včelařů svou odpověď.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD