Příběh skupiny lidí, obětujících svůj volný čas obnově původního rázu kraje, v němž žijí. Režie N. Císařovská

Kokořínsko je nádherný kus země s hlubokou historií a přírodními krásami. Film zachycuje úsilí několika lidí, kteří pocit odpovědnosti a lásku k místu, v němž žijí, přetavili v konkrétní činy a začali zachraňovat umírající prvky historie svého okolí. Z vlastní vůle, ve volném čase, bez nároku na jakoukoliv odměnu tak hrstka lidí vytrhávají z cesty do zapomnění tradiční klenoty krajiny – kapličky, boží muka, mostky, studánky. Zcela skromně nám praktickou cestou připomínají, že krajina je naše společné dědictví, a že je důležité všímat si i věcí, které se vyskytují mimo ploty našich zahrad.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD HD