Starosti a radosti malé podkrkonošské obce Třebihošť. Připravil J. Gasiorovič

Třebihošť je malá vesnička v Podkrkonoší, která se nachází na úpatí jižního svahu Zvičinského hřbetu. Celé území obce Třebihošť tvoří tři katastrální území, Horní Dehtov, Třebihošť a Zvičina, o celkové rozloze 1367,50 ha. Vznik názvů vesnic není bezpečně znám, ale lze odvodit, že název Zvičina pochází od slovanského boha světla Zviči, Třebihošt pak od staroslovanského názvu Treby Host – tříbená houšť. Vesnice Dehtov i Třebihošť jsou písemně doloženy již od roku 1238 a existují až do dnešních dnů.

Jakou mají tyto osady minulost a jak se žije jejich občanům v současnosti? I zde, tak jako ostatně na mnoha dalších místech ve zdejším kraji, trápí obec úbytek obyvatel. Co je toho příčinou? Vybavenost obce, nedostupnost vyžití místních občanů ve spolcích a kultuře, nebo její dopravní dostupnost? Netopí se obec ve snaze zajistit pro sebe plnou kasu v dluzích? Naštěstí ne. Tato obec se čtyřmi sty obyvateli je dnes typickým zástupcem venkovského života sídel na úpatí Krkonoš.

Stopáž15 minut
Rok výroby 2012
 P ST