Tvůrci filmu

Producent: Nutprodukce – Pavla Janoušková Kubečková
Koproducent: Česká televize – TPS Aleny Mullerové