Rada

Výpověď z nájmu v nouzovém stavu

29. 5. 2020

Dotaz diváka: Pronajímám si byt, měl jsem smlouvu na rok, která vypršela. Majitelka ji nechce prodloužit a chce, abych se vystěhoval. Slyšel jsem ale, že v nouzovém stavu nemají majitelé bytů dávat nájemníkům výpovědi. Může mě tedy majitelka nyní vystěhovat?

Dle přijatého opatření v souvislosti s bojem proti koronaviru týkající se ochrany nájmu prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby platí, že pronajímatel nemůže v ochranné době nájem ukončit výpovědí z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo v rozhodné době tj. od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020 nebo převážně v důsledku mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného. Jelikož ve vašem případě se jednalo o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, uvedené ochranné opatření se na vás nevztahuje, neboť nájem nezanikl výpovědí, ale uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pronajímatel má tak nárok požadovat vyklizení bytu, ale vzhledem k mimořádné situaci bych doporučoval s pronajímatelem jednat o možnosti prodloužení lhůty k vystěhování.

Autor reportáže: Marek Pavlovský


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží