Rada

Předžalobní výzva

26. 2. 2020

Dotaz diváka: Chtěla bych poslat dlužníkovi předžalobní výzvu. Vím, že má datovou schránku, já ale ne. Můžu mu ji poslat poštou?

To, že má dlužník datovou schránku a divák ne, samozřejmě nevadí. V takovém případě není potřeba do datové schránky doručovat. Co však důležité je, je aby ta předžalobní upomínka byla adresována vydlužiteli do místa tak, aby se dostala do sféry jeho vlivu, tzn., aby měl možnost dlužník se s ní seznámit. To, jestli tak učiní, nebo neučiní, to už je nerozhodné. Ačkoliv zákon výslovně nestanoví, jakým způsobem má být doručováno, z opatrnosti, z důvodu právní jistoty bych doporučila, aby ty předžalobní upomínky byly doručovány prostřednictvím poštovních služeb, a to doporučeným dopisem, nebo dokonce doporučeně s dodejkou.

Autor reportáže: Šárka Polanská


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží