Rada

Nepřevzetí zboží

22. 3. 2017

Dotaz diváka: Objednal jsem si na internetu zboží na dobírku, měl jsem ale nečekané výlohy a zásilku jsem si na poště nevyzvedl. Je pravda, že nevyzvednutím zboží se smlouva automaticky ruší?

V případě internetového prodeje, tzn. prodeje na dálku a smluvního vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem, může dojít k situaci, že si spotřebitel koupi rozmyslí. Nicméně nutno uvažovat i v tom smyslu, že v případě řádné objednávky, která byla prodávajícímu řádně doručena, a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího došlo k řádnému uzavření kupní smlouvy, tzn. i k vzniku povinností na straně kupujícího. Kupující podle této kupní smlouvy je povinen objednané zboží si převzít. Po odebrání zboží má samozřejmě právo od této smlouvy odstoupit. Tedy nelze se automaticky domnívat, že nepřevzetím zboží kupní smlouva automaticky zaniká. Nezaniká a prodávajícímu svědčí samozřejmě i nároky z neplnění si povinností na straně kupujícího. Teoreticky může prodávající chtít po kupujícím náklady na přepravu zboží, a to právě z titulu porušení kupní smlouvy.

Autor reportáže: Matěj Dvořák

Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží