Rada

Ochranné pomůcky

27. 9. 2010

Dotaz diváka: Změnila jsem zaměstnavatele, ale povaha práce zůstala stejná. Nový zaměstnavatel mi ale odmítl dát pracovní pomůcky, které jsem v bývalé práci dostávala zdarma. Mám na ně nárok?

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní pomůcky při ochraně jejich života a zdraví. Je povinností zaměstnavatele, v souladu se zákoníkem práce a příslušnými prováděcími předpisy, aby si vyhodnotil rizika jednotlivých pracovních náplní, jednotlivých pracovních pozic zaměstnanců. A podle tohoto způsobu stanovil pravidla pro přidělování ochranných pomůcek. Jestliže má divačka pocit, že by měla mít nárok např. na obuv jako na ochrannou osobní pracovní pomůcku a zaměstnavatel toto odmítá, může se obrátit na příslušný inspektorát bezpečnosti práce, který je příslušný k provedení kontroly.

Autor reportáže: Marek Pavlovský

Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží