Konkurz do soutěže

Zájemci o soutěž se mohou kdykoliv přihlásit písemně (nemusíte čekat na vyzvání k zasílání přihlášek).

Během jednoho dne projde konkurzem asi dvě stě účastníků. První část konkurzu tvoří písemný test, v němž uchazeči odpovídají na otázky, které jsou totožné s otázkami finálového kola AZ-kvízu. Uchazeč, který splní kritéria písemného testu, postoupí k informativnímu ústnímu pohovoru, po němž je pozván na natáčení soutěže a domlouvá si termín.

Minulý test s výsledky

Za rok projde AZ-kvízem projde asi 450–500 soutěžících. Jestliže je soutěžící úspěšný, postupuje při natáčení do dalšího dílu, nanejvýš však do pěti. Pokud se soutěžícím nedaří, častěji se obměňují a jejich celkový počet je potom vyšší.

Opakovaně se můžete do soutěže přihlásit až po uplynutí jednoho roku od poslední epizody, v níž jste soutěžili.

Pětinásobní finalisté, tzv. tričkaři, jsou po svém přihlášení v souladu s Herním řádem zařazeni do databáze všech přihlášených. I pro ně však platí, že až na ně přijde s pozváním řada, musí absolvovat minikonkurz a osobní pohovor s dramaturgií pořadu.

Přihláška na konkurzy

Soutěžící se mohou znovu přihlásit do konkurzu na AZ-kvíz nejdříve po uplynutí jednoho roku od odvysílání poslední epizody pořadu, v níž soutěžili. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit písemně (kdykoliv), a to poštou nebo elektronicky na adresu:

Česká televize, studio Brno
Trnkova 117
628 00 Brno – Líšeň

nebo

e-mail: azkviz@ceskatelevize.cz

Do přihlášky stačí uvést plné jméno a přesnou poštovní adresu.

V současné době se na pozvání ke konkurzu čeká 11 a více měsíců.