Konkurz do soutěže

Zájemci o soutěž se mohou kdykoliv přihlásit písemně (nemusíte čekat na vyzvání k zasílání přihlášek).

Během jednoho dne projde konkurzem asi dvě stě účastníků. První část konkurzu tvoří písemný test, v němž uchazeči odpovídají na otázky, které jsou totožné s otázkami finálového kola AZ-kvízu. Uchazeč, který splní kritéria písemného testu, postoupí k informativnímu ústnímu pohovoru, po němž je pozván na natáčení soutěže a domlouvá si termín.

 Ukázkový test konkurzu s výsledky

Za rok projde AZ-kvízem projde asi 450–500 soutěžících. Jestliže je soutěžící úspěšný, postupuje při natáčení do dalšího dílu, nanejvýš však do pěti. Pokud se soutěžícím nedaří, častěji se obměňují a jejich celkový počet je potom vyšší.

Opakovaně se můžete do soutěže přihlásit až po uplynutí jednoho roku od poslední epizody, v níž jste soutěžili.

Pětinásobní finalisté, tzv. tričkaři, jsou po svém přihlášení v souladu s Herním řádem zařazeni do databáze všech přihlášených. I pro ně však platí, že až na ně přijde s pozváním řada, musí absolvovat minikonkurz a osobní pohovor s dramaturgií pořadu.

Přihláška na konkurzy

Soutěžící se mohou znovu přihlásit do konkurzu na AZ-kvíz nejdříve po uplynutí jednoho roku od odvysílání poslední epizody pořadu, v níž soutěžili. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit písemně (kdykoliv), a to poštou nebo elektronicky na adresu:

Česká televize, studio Brno
Trnkova 117
628 00 Brno – Líšeň

nebo

e-mail: azkviz@ceskatelevize.cz

Do přihlášky je nutné uvést plné jméno, přesnou poštovní adresu a telefonický kontakt.

Přihlásit můžete pouze sami sebe, zprostředkované přihlášení nebude akceptováno. Děkujeme za pochopení.

Přihlášení do AZ-kvízu je závazné.

Konkurzy a natáčení se konají pouze v Brně. Konkurz nelze absolvovat online.

Zvažte prosím, zda o přihlášení do AZ-kvízu máte skutečný zájem a budete ochotni absolvovat cestu do Brna. Pro nás je pak velmi nepříjemné, když nám po zaslání pozvánky na konkurz sdělíte, že je to vlastně do Brna daleko, nechce se Vám sem, apod. a svou účast rušíte (a navíc se pak po nějaké době opakovaně přihlásíte).

Pokud se budete opakovaně hlásit bez předchozí účasti na konkurzu, nebude Vaše přihláška již akceptována! Děkujeme za pochopení.

V současné době se na pozvání ke konkurzu čeká 13 a více měsíců.