Pořad pro neslyšící a jejich přátele

Být neslyšící nebo ohluchnout je velmi zatěžující pro život každého jedince. Ale i s tím se dají vykonat velké věci, dokladem toho jsou osudy mnohých velkých mužů i žen v naší historii. Mohou se stát inspirací i vzorem pro nás. V dnešním TKN některé z těchto významných osobností se sluchovým postižením připomeneme. Podíváme se, jak ztráta sluchu ovlivnila jejich život a co i přes tento handicap dokázaly. Jakou roli sehrála doba, ve které tito lidé žili, i jak se podepsalo na jejich práci společenské postavení a místo, kde působili. Především chceme vyzdvihnout nezdolnost, s jakou se s těžkou nedoslýchavostí či hluchotou vyrovnali.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ZJ T HD
ŽánrMagazín