Pořad pro neslyšící a jejich přátele

Raná péče je sociální služba poskytovaná rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Tato služba může být rodinou využita nejpozději do sedmi let věku dítěte. Zásadní je ovšem vliv v raném věku dítěte, tedy asi do tří let. Děti se sluchovým postižením se dostávají do dvou vzdělávacích proudů – běžného a speciálního školství. V dnešní době integrace a inkluze mají otevřeny dveře do běžných škol, které jsou povinny jim zajistit vzdělání. Spousta dětí projde prvním stupněm většinou bez problémů. Naopak na druhém stupni spousta z nich nachází útočiště ve speciálním školství. Rádi bychom v tomto dílu TKN zjistili, jak jsme na tom v ČR s ranou péčí pro sluchově postižené děti, jaké podmínky jim jsou v případě běžného vzdělávacího proudu reálně zajišťovány a zda je pro ně integrace/inkluze vhodná. Rádi bychom zjistili, jak je možné, že se velká část dětí z inkluze přiklání ke speciálnímu školství. A pokud ne, je jejich vzdělání v běžné proudu dostačující?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ZJ T HD
ŽánrMagazín