Pořad pro neslyšící a jejich přátele

Jak je obecně známo, matka příroda to zařídila tak, že ve valné většině případů se do slyšící rodiny rodí neslyšící děti a naopak. Je to situace, která je pro všechny zúčastněné příležitostí k obohacení, setkání s novou zkušeností, s jinakostí, ale vlivem tak významných odlišností mohou vznikat i nemalé problémy. Vedle těchto případů však známe i několik rodin ryze neslyšících. Jak funguje rodina, jejíž současní členové jsou i ze šesté či sedmé generace neslyšících? Jaké má taková rodina výhody či nevýhody oproti rodinám kombinovaným nebo oproti rodinám slyšícím? Tyto neslyšící rodiny se stávají jádrem komunity neslyšících v dané zemi. Společně s TKN nahlédneme do života dvou vícegeneračních neslyšících rodin, abychom se tak mohli blíže seznámit se specifiky takovéhoto rodinného prostředí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ZJ T HD
ŽánrMagazín