Pořad pro neslyšící a jejich přátele

V poslední době se hodně hovoří o náboženských rozdílech, haní se islám, spojuje se s terorismem, veřejně se vystupuje proti přistěhovalcům. Jak se na celý problém dívají neslyšící? Jsou mezi neslyšícími muslimové? Jsou mezi neslyšícími lidé, kteří se starají o přistěhovalce? Jak vnímají neslyšící přistěhovalci přístup české společnosti k nim, jako k příslušníkům jiné země, kultury a často i náboženství? Pokusíme se odpovědět na všechny otázky. Sejdeme se s neslyšící muslimkou, se kterou se pokusíme přiblížit islám české neslyšící veřejnosti. Budeme mít možnost setkat se i se slyšícím muslimem, který nám odkryje pohled islámu na samotné neslyšící. Do ČR přijede na besedu neslyšící, která v sousedním Německu pracuje v uprchlickém táboře pro neslyšící. Budeme mít jedinečnou příležitost dovědět se mnohem více o důvodech neslyšících uprchlíků, které je vedou k opuštění rodné země. Přiblížíme si postoj sousední země k problému neslyšících uprchlíků, který nám v mnohém může být inspirací a vzorem. Zároveň budeme mít možnost setkat se osobně s přistěhovalci z nejrůznějších zemí a přiblížit si jejich životní příběhy.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ZJ T HD
ŽánrMagazín