Klíč získal cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené

Hned dva díly magazínu České televize Klíč získaly ocenění na 23. ročníku Cen Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Druhé místo v televizní kategorii získal díl magazínu Klíč věnovaný vzácnému dědičnému onemocnění mozku – Huntingtonově chorobě. I třetí příčku obsadil další díl ze stejnojmenného cyklu, jenž poukazuje na neformální rodinné pečovatele, kterých je v České republice více jak dvě stě tisíc, a přitom péče o člověka v nepříznivé životní situaci je natolik náročná, že se pečující musí vzdát mnohdy vlastní pracovní kariéry, ztrácí volný čas, mizí část sociálních vazeb a kontaktů.

Čestné uznání si pak z Míčovny Pražského hradu odnesl ještě také pořad Televizní klub neslyšících (TKN) za příspěvek o jednom z nejtěžších zdravotních postižení – hluchoslepotě.

„Celý štáb pořadů Klíče i TKN má z těchto ocenění opravdu velkou radost. Ceny nepatří jen nám, ale hlavně lidem, o kterých naše pořady natáčíme. Velmi si vážíme jejich důvěry, protože jen tak můžeme divákům přinášet jejich příběhy. Je úžasné a také velmi inspirativní sledovat, jak se tito lidé dokáží vyrovnávat se svými handicapy, a jak se dokáží porvat se svým osudem," říká dramaturgyně pořadů Michaela Fialová.

Tradiční ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Život bez bariér vyhlašuje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Jejich cílem je upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením.