Magazín nejen pro zdravotně postižené

Chronická onemocnění často provází v různé podobě bolest. Neléčená nebo nedostatečně léčená bolest snižuje kvalitu života, může zvyšovat úzkostnost a deprese. Léčba bolesti se v medicíně u nás stala teprve před pár desítkami let samostatným oborem. Pokroky v možnostech léčby dříve neléčitelných onemocnění a objevy nových látek tišících bolest významně zmírňují utrpení nemocných. Prostřednictvím příběhů nahlédneme v Klíči do života těch, kterým nemoc doprovázená bolestí nebo prožívaná bolest blízkých, nevymazala ze života radost a naději. Objevili, jak lze bolesti čelit nebo se od ní odpoutat třeba i pomocí umělecké tvorby. V tomto pořadu bychom také chtěli upozornit na skutečnost, že léčbě bolesti je zatím věnovaná malá pozornost u dětí s těžkým handicapem, u dospělých s demencí nebo s jinou poruchou komunikace.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrMagazín