Magazín nejen pro zdravotně postižené

Příběhy mladých lidí závislých na vysoké míře podpory vzhledem ke svému těžkému, často kombinovanému zdravotnímu postižení, nás zavedou ke zcela novému typu sociální služby, která umožňuje spolubydlení. Tuto novou formu služby začala před několika měsíci provozovat pražská organizace Asistence, o.p.s. „Spolubyt“ umožnil vyřešit potřebu bydlení nejen mladým lidem, kteří potřebují podporu prakticky 24 hodin denně, ale i jejich spolubydlícím, kteří jim v bytě pomáhají nasmlouvaným počtem hodin jako asistenti. Zjistíme, jak taková služba funguje a jaké další kroky vedou od bydlení k samostatnému životu mladých nájemníků, zda se jim daří najít práci, realizovat své koníčky, scházet se se svými přáteli a mít dostatek finančních prostředků na úhradu nájmu i služeb osobní asistence. Provozování spolubytu není jedinou aktivitou, kterou se organizace Asistence snaží pomáhat ke svobodnému a sebeurčujícímu způsobu života mladých lidí, kteří jsou závislí na vysoké míře podpory. Služba sociální rehabilitace pomáhá klientům osvojovat si dovednosti, které přispívají ke zvýšení jejich schopnosti rozhodovat o sobě a připravit se tak na osamostatnění od rodiny, aby jednou i bez rodičů mohli zůstat bydlet doma ve svém bytě, měli zkoordinovanou péči, zajištěné finančně dostupné služby a nepřišli o nenahraditelnou neformální podporu v místní komunitě.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrMagazín