Magazín nejen pro zdravotně postižené

Tématem Klíče je tentokrát život lidí s afázií. Je to vážné narušení komunikačních schopností-porucha již vybudované řeči, která vzniká následkem ložiskového poškození mozku nejčastěji při cévní mozkové příhodě, traumatu, nádoru mozku nebo jeho zánětlivém onemocnění. Afázie může znamenat potíže s porozuměním řeči, vlastním vyjadřováním pomocí slov, čtením a psaním. Lidé s afázií zůstávají často i špatně pohybliví. Takto hendikepovaní lidé si svůj stav uvědomují. Nadějí pro ně i pro jejich blízké je skutečnost, že mozek má někdy schopnost znovu se naučit ztracené dovednosti. O svém návratu do života budou vyprávět lidé, které postihla afázie a jejich blízcí. Představíme činnost „Klubu afasie“, který pomáhá odstraňovat sociální izolaci nemocných, organizuje pravidelná setkání nebo nově zajišťuje terénní péči klinických logopedů, kteří se léčbou afázie zabývají. Představíme i terapeutické metody, které účinně pomáhají obnovit komunikační dovednosti.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD
ŽánrMagazín