Magazín nejen pro zdravotně postižené

V dnešním Klíči představíme neziskovou organizaci Klubíčko z Vráže u Berouna. V útulném rodinném penzionu provozují týdenní stacionář, odlehčovací služby a mnoho ambulantních služeb pro děti a dospělé s převážně těžkým zdravotním postižením. Srdcem i motorem této organizace je ředitelka paní Alena, která tuto neziskovku s několika rodiči handicapovaných dětí doslova vydupala ze země. V Klubíčku se individuálně postarají i o uživatele s velmi těžkými kombinovanými vadami, kteří nezapadají do „škatulek“ jiných zařízení. Příkladem je i Jiří, který má dětskou mozkovou obrnu, ale zároveň i praktickou hluchotu. Tyto dva zcela rozdílné handicapy mu od narození velice komplikovaly život. Jiří musel být kvůli DMO integrovaný mezi slyšící. Až ve Vráži u Berouna našel pohodové zázemí a mnoho kamarádů. Jeho maminka Jitka začala v Klubíčku pracovat a stala se, jak to sama pojmenovala, také šéfkou přes legrácky. Dokáže citlivé vnímat momentální náladu uživatelů a třeba i přerušit předem naplánovaný program a odlehčit ho uvolněnou hrou či povedeným vtipem.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrMagazín