Magazín nejen pro zdravotně postižené

Již potřetí v Klíči věnujeme pozornost Bazální stimulaci, konceptu, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb a nachází své nezastupitelné místo ve zdravotní péči, sociálních službách a speciální pedagogice.

Koncept Bazální stimulace přichází do zdravotnického, sociálního a speciálně pedagogického systému s praktickými technikami, zvyšujícími odbornost profesionálů, ale zároveň i kompetenci rodiny, která se stává nedílnou součástí podpory a péče o dítě nebo dospělého se zdravotním omezením.

Hodnoty, z nichž Bazální stimulace vychází, jsou služba a provázení, profesionalita a spolupráce, láska, radost a svoboda, pokora a moudrost, rovnost a přátelství. Do možností, které nabízí koncept Bazální stimulace vhlédneme prostřednictvím neziskové organizace Šafrán dětem, Dětského centra ve Strančicích, Domova pro seniory ve Kdyni a Léčebny pro dlouhodobě nemocné Paseka u Olomouce.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST AD
ŽánrMagazín