Magazín nejen pro zdravotně postižené

Rodiče zdravotně postižených dětí hledají stále nové cesty, jak pomoci svému dítěti. Tentokrát se s Klíčem díky moderní technologii vydáme až za oceán, do Sheffieldu v USA, kam přijíždějí několikrát do roka rodiče postižených dětí z celého světa. Nabídneme vám vhled do detailně metodicky propracovaného léčebného programu pro děti i dospělé s autismem, jehož neoddělitelnou součástí je i odborná a láskyplná podpora rodin. Seznámíme vás s autory léčebného přístupu Son-rise – manžely Kaufmanovými a nahlédneme do několika příběhů rodičů a jejich dětí u nás, kterým volba programu přinesla pozitivní změny ve vývoji dítěte i do života celé rodiny.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 P ST
ŽánrMagazín