Magazín nejen pro zdravotně postižené

V dnešním Klíči nejprve zavítáme do Mýta u Rokycan. V pronajatém objektu fary zde sídlí Terapeutická komunita. Dočasný domov tu našlo několik mladých mužů a žen, kteří se dlouhodobě potýkají s duševním onemocněním. Ve spolupráci s terapeuty-rehabilitačními pracovníky tvoří společenství, které umožňuje učit se samostatnosti, komunikaci a pracovním návykům v chráněném prostředí.

Potom v Klíči zazpívá Klíček. To je dětský sbor Mateřské školy Svatopluka Čecha v Chrudimi. V této školce najdeme děti zdravé, i děti s různými zdravotními postiženími. (Alergiky, astmatiky, děti s mozkovou obrnou, s kombinovaným postižením). Děti jsou ve stálém kontaktu a učí se žít jeden s druhým, tolerovat se. Ve sboru se nejen učí zpívat, ale cvičí si dechovou fonaci a aspiraci, artikulaci, držení těla. Jsou tak nejen rehabilitovány, ale zároveň odborně vedeny a motivovány.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2006
 P ST 4:3
ŽánrMagazín