Pořad na pomoc zvířatům. Uvádí Zdeněk Srstka

Obsah dílu

Přehrát vše

Les psích duší

Les psích duší je místo, které se před pěti lety vrátilo přírodě. Žádné sekání trávy, přirozený růst stromů i keřů. Kořeny drží půdu, padlé listí a jehličí zajistí dostatek hmyzu a žížal, které půdu zkypří. Místa, kde nic nerostlo, jsou osázené stromky za pejsky, kteří už odešli za duhový most. Výběr druhů stromků je takový, aby zapadl do přirozeného prostředí. Plevel si roste, kde se mu zamane. I on má v přírodě svou úlohu: chrání okolí stromků proti vysychání. Každý rok na jaře čeká Les psích duší překvapení v podobě různých rostlinek, které vzklíčí ze semínek schovaných dlouhá léta v půdě. Dá se tak vystopovat, co tam kdysi bylo naseto, nebo rostlo přirozeně. „Jediná naše pomoc je zálivka a sekání,“ říká Eva Slivanská, která toto krásné místo založila a dodává: „To provádíme na etapy a velmi citlivě. Posekanou trávu necháváme ležet na místě, stejně jako popadané listí na podzim. Žádné hrabání. Bylinky, které tu rostou, a že jich není málo, nesekáme a čekáme, až proběhne celý jejich cyklus. Myslíme i na volně žijící živočichy, a tak jim necháváme část Lesu psích duší, aby tu mohli odchovávat v bezpečí svá mláďata. A funguje to. Důležité je zajistit také dostatek květů pro motýly, včely, čmeláky a další. I vosí a sršní hnízda jsou vítaná.“

Les psích duší je místem, kde lidé mohou zasadit stromek, nebo keř za svého psího kamaráda, který je už opustil, a věnovat mu tak vzpomínku. Les psích duší je ale také místem, kde se příroda projevuje v celé své přirozené kráse a život tu jen bují.

I zvíře bolí tělo

Návštěva odborníka – chiropraktické a jiné rehabilitační ošetření psa I.

Pod pojmem manuální terapie se skrývá manipulace s klouby, páteří, u nás všeobecně známá jako chiropraxe. Chiropraxe spatřuje příčinu řady problémů v malých změnách polohy kloubních plošek. Současný přístup vychází z poznatků, že uvnitř každého kloubu páteře (vždy 4 klouby mezi dvěma sousedními obratly + 2x spojení se žebry v oblasti hrudní páteře; na páteři je celkově okolo 100 kloubů) je vazivová destička podobná menisku v koleni, která se při tzv. blokádě “uskřípne” mezi kloubní plošky. Tím brání normální pohyblivosti a spustí kaskádu dalších změn – svalová ztuhnutí, otok, bolestivost apod. V rámci osteopatie či chiropraxe jsem se setkala v praxi s různým způsobem ošetření, ať už se lišily použitou technikou či hmatem nebo šetrností a razancí. Vzhledem k tomu, že chiropraktik manipuluje přímo s klouby a může ovlivňovat i činnost vnitřních orgánů, bývají chiropraktici pouze veterinární lékaři.

Chiropraxe a osteopatie jsou metody, které vyžadují zkušenost, zručnost a anatomické znalosti, v žádném případě by je neměli provádět laici bez odborného vzdělání nebo po dvoudenním kurzu.

Je třeba si uvědomit, že z každého obratle vychází pár nervů a při neodborné manipulaci může dojít k jejich uskřípnutí a ochrnutí zvířete.

Veterinární fyzioterapie (stejně jako lidská) je obor zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů (masáží, cvičení, stimulace nervového systému, používáním fyzikálních metod, jako je např. elektroléčba, magnetoterapie atd.) cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Veterinární fyziotrapie, stejně jako lidská, používá řadu různých metod. Patří mezi ně například.:

Myofasciální terapie:

Myofasciální terapie se zaměřuje na uvolnění pojivového systému těla, do něhož patří obalové - fasciální vrstvy. Fascie, neboli povázka, tvoří několika vrstvou síť, do které jsou obaleny svaly, vazy, klouby, vnitřní orgány. Stav povázky ovlivňuje kvalitu a rozsah pohybu. V případě zranění se pružnost fascie výrazně zhorší (síť se poškodí a fascie ztratí pružnost a lidově řečeno se přilepí na nejbližší sval, vaz, šlachu), kde může výrazně omezovat pohyb, nebo tahem za tyto struktury způsobovat zvířeti nepříjemné pocity až bolest, případně kulhání.

Hmaty myofasciální techniky jsou velmi jemné, pomalé a lehké, zvířata si je obvykle velmi užívají. Vzhledem k propojení jednotlivých tělních systémů se uvolnění fascií přenese také na uvolnění svalstva.

Hydroterapie:

Léčba vodou o různé teplotě a skupenství, pomocí hydroterapie se léčí jak akutní, tak chronické pohybové problémy. Nejčastěji se používá k rehabilitaci po operacích – pohyb ve vodě nezatěžuje klouby a kosti, ale přitom je dostatečně intenzivní, aby se svalstvo a oběhový systém opět dostaly do kondice. K rehabilitaci jsou na specializovaných pracovištích nejčastěji používány podvodní pásy, ale máme-li možnost a zvíře to zvládá, často postačí obyčejný rybník.

Termoterapie:

Termoterapie je léčba teplem. Ve fyzioterapii je v zahraničí využívána nejčastěji ke chronickým probléme se hřbetem. Díky teplu dojde k lepšímu prokrvení bolavé oblasti a tím k rozšíření cév, které tak mohou rychleji odplavit například kyselinu mléčnou a zánětlivé metabolity. Působení tepla také vede k uvolnění bolavého a ztuhlého svalstva.

Pulzní magnetoterapie, Fototerapie:

Obě techniky se využívají pro léčbu bolesti v kloubech, v měkkých tkáních, k léčbě artrózy. Díky stimulaci buněčného metabolismu dochází k urychlení hojení po operacích pohybového aparátu.

Cílem obou směrů je zdravé, fyzicky i psychicky uvolněné zvíře, které nemá problémy s pohybovým aparátem. Ovšem ne každý chiropraktik je zároveň zkušeným fyzioterapeutem a ne každý, kdo se věnuje fyzioterapii, ovládá chiropraxi.

V praxi se mi nejvíce osvědčila kombinace různých metod – využívám při vyšetření zvířete a následném ošetření jak metody fyzioterapeutické (Dornova metoda, Bowenova masáž, klasická masáž, metoda Ttouch), tak hmaty chiropraktické – podle stavu a potřeb konkrétního pacienta, případně v kombinaci s fyzikálními metodami, jako je například magnetoterapie. Tedy, jedná-li se o terapii tzv. blokád, je optimální cesta nejdříve uvolnit blokádu pomocí chiropraktických hmatů nebo Dornovy metody (ta sama o sobě na některé typy blokád nebo větší zvířatanemusí stačit) a případně dále pomoci tělu s uzdravením za použití dalších metod – jemných masáží, dotyků Ttouch nebo fyzikálních metod. Nebo naopak – pokud je zvíře hodně bolavé a nechce na sebe nechat doktora sáhnout, případně stahuje svaly, nejprve ho uklidním a uvolním pomocí např. Ttouch dotyků nebo magnetoterapií a teprve potom se pustím do chiropraktického ošetření.

Jak vyšetření a ošetření psího pacienta vlastně probíhá?

Nejprve veterinář-chiropraktik nebo fyzioterapeut zjistí anamnézu – jaké má zvíře obtíže, jak se pohybuje, kdy se obtíže objevily, aby měl představu o tom, zda jde o problém akutní nebo chroničtějšího rázu a co by mohlo být jeho příčinou. Poté si většinou zvíře nechá předvést v pohybu – v kroku i v klusu. Po kontrole pohybu následuje zevrubné vyšetření jednotlivých částí pohybového aparátu. Některé z hmatů, které chiropraktik využívá při vyšetření, jsou zároveň i hmaty terapeutickými, kdy už při samotném vyšetření může dojít k úlevě. Pokud terapeut objeví v průběhu vyšetření nějakou blokádu, obvykle ji ihned rovnou odstraní s použitím chiropraktického hmatu. Pokud je zvíře hodně zatuhlé nebo bolestivé, používám k uvolnění jemnou masáž, hmaty např. z Bowenovy techniky, Dornovy metody nebo metodu Ttouch.

Svoji spokojenost dává zvíře najevo různě – přímo při ošetření, dojde-li k uvolnění blokády, se pes často olízne.

Pohmatem zjistíme, že místa na těle, která byla dříve ztuhlá nebo na kterých zvíře reagovalo bolestivě, jsou uvolněnější. Někdy nemusí být změny viditelné hned – jsou-li např. blokády vícečetné, efekt uvolnění tzv. „dojíždí“ ještě třeba dva dny. Po ošetření může být zvíře malátné, mělo by hodně pít a majitel by měl zajistit přiměřený klid.

Po chiropraktickém ošetření je velmi důležité nechat zvíře alespoň 2 dny bez zátěže, protože tělo se potřebuje zregenerovat, uvědomit si, že se opět může volně a bez bolesti pohybovat, případně se zvíře srovnává s novými pocity a změnou pohybových vzorců. Pokud bylo zvíře zablokované více, je na místě chiropraktické ošetření provést ještě jednou, obvykle v odstupu 10 dní až 3 týdny. Je to proto, že řada blokád (zejména pokud byly dlouhodobé) má tendenci se vracet. V průběhu doby totiž došlo ke zkrácení svalstva a příslušných vazů a zvíře si zafixovalo v mozku špatný pohybový vzor. Proto se často stává, že pes například kulhá i v době, kdy již bolesti dávno vymizely, nebo k tomu není funkční důvod. Špatný pohybový vzor a zkrácené svaly i vazy opětovně „táhnou“ části pohybového systému do původní nefyziologické polohy a může snadno dojít k opětovnému zablokování. Po druhém ošetření efekt přetrvává již výrazně delší dobu a další kontrola se provádí až například po půl roce.

Autorka: MVDr. Jitka Thurnvaldová

Komunikace se psem

Asi polovina českých domácností chová nejméně jedno zvíře. Psi patří k nejoblíbenějším domácím mazlíčkům. Umíte s nimi ale komunikovat tak, aby vám rozuměli? Umíte jim sdělit jasně svá přání?

Vztah se psem je o partnerství, o soužití v lásce a respektu. Nejde o silovou převahu, či převahu vyššího druhu. Člověk se stává "přirozeným vůdcem" smečky (myšleno určovatelem dohod, respektovanou bytostí), který zabezpečuje ochranu partnerů. Dokáže předpokládat nebezpečí a učinit ochranná opatření tak, aby partneři zůstali v bezpečí. Pes je "následovatelem", tedy partnerem, který následuje dohodnuté (tím se myslí nejen povely v tréninku, ale také věci každodenního života).

Komunikace se psy je o vnímání partnera a jeho potřeb, dodržování nastavených dohod a umění předávat správně informace či přání tak, aby byla pochopena. Psi nám lidem mnohdy nerozumí, jelikož předáváme nejednotnou informaci. Jak se naučit správně komunikovat se psem, jakým chybám se vyhnout? V reportáži najdete odpovědi na mnoho otázek, i konkrétní příběhy lidí, kteří se naučili se svými psy komunikovat tak, aby jim rozuměli.

Nabídka psů z Lukavice

Psí domov
Lukavice 222 (Rychnov nad Kněžnou)
tel. č.: 608 524 973
č. účtu: 33 44 00 88 / 5500
www.psidomovlukavice.cz

Teddy

Teddy je čtyřletý kříženec jezevčíka a borderteriéra. Povahu má milou, je hodný. Tedy má velmi rád procházky s dětmi. Vždy ale pouze za doprovodu dospělého, protože se venku stává „lovcem“, i když doma působí jako roztomilý plyšák. Tedy je pejsek do bytu. Děti má rád, neublíží jim.

Tessy

Elegantní chytrá starší dáma Tessy umí bydlet doma a spát v posteli. Je čistotná, poslušná, inteligentní… prostě dokonalá. Tessynce zemřela panička, se kterou žila 10 let. Hodila by se ke staršímu člověku jako vítaná společnice.

Alfík

Alfík je desetiletý kříženec špice. Je to bystrý a trochu dominantní pes. Na ostatní čtyřnožce se vytahuje. SA lidmi ale vchází dobře, děti mu nevadí. Rád se mazlí a miluje procházky. Pro Alfíka by bylo bezpečnější bydlení v bytě. Ze zahrady umí zmizet jako duch.

Bady

Zmenšenina labradora Bady už má na krku pár křížků. Je to sice starší pejsek, ale procházky si dokáže užít jako za mlada. Bady je hodný, kamarádský pes, který hledá fajn lidi a dobrý domov. Potřebuje bydlet v teple. Děti má rád, jiné pejsky nemusí.

Tom

Tom je dvanáctiletý kříženek kokršpaněla a špringršpaněla. Je to klidný, hodný a poslušný pes. Žil se starším pánem, který se o něj už, bohužel, nezvládal starat. Tom je zvyklý na život v bytě. Je čistotný a nenáročný. Byl by výborným parťákem pro starší lidi.

Lady

Desetiletá kříženka špice Lady je velký mazel. Nejraději by drbáním a mazlením trávila celé dny. Ladynka bude ideální společnicí pro staršího člověka. Stačí jí jen krátké procházky. Lepší kamarádku nenajdete.

Filip

Filip je dvanáctiletý kříženec teriéra. Původní majitelka ho chtěla nechat utratit, a tak skončil v autodílně, kde se ho ujali. Po čase ale provoz dílny skončil a Filip přišel o domov podruhé. Teď čeká na novou šanci v útulku a všichni věříme, že ji dostane. Filip je pes, který by se hodil k domku se zahradou. Zasloužil by si klidné stáří.

Rexík a Beník

Rexíkovi je devět let. Beníkovi už třináct. Oba voříšci přišli do útulku společně. Jsou na sebe zvyklí, celí život strávili spolu. Proto jim hledáme domov, kde by byli vítaní oba dva. Oba pejsci jsou pohodáři, nenároční, aktivní a hraví. Děti milují a pokaždé se těší až s nimi o sobotách vyrazí z útulku do přírody. Najdou společný domov?

Stopáž27 minut
Rok výroby 2017
 P ZJ ST AD HD