Zvíře vadí, právník radí

8. 4. 2018
Nepovedený zákrok

Majitelka nechala u veterináře kastrovat fenu. Ten zvolil nevhodný postup zákroku a fena po několika dnech zemřela. Pejskařka po veterináři požaduje odškodnění, ale ten se k němu nemá, hájí se, že majitelka zanedbala preventivní i následnou péči. Jak dokázat pochybení veterináře a jak se domoci náhrady škody?

Odpovídá Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz

videoNepovedený zákrok
...
video video

Nepovedený zákrok

1. 4. 2018
Zraněné zvíře

Poraněný pes mladší majitelky musel postoupit drahou operaci a je hospitalizován. Při procházce v parku ho totiž napadl cizí pes. Žena svého psíka nestačila ochránit. Psí útočník mu způsobil těžká zranění. Pán i cizí pes po incidentu rychle zmizeli z místa činu. Operativní zákrok i následná léčba stojí velké peníze. Navíc majitele agresivního psa zná žena jen od vidění.

Jak postupovat a získat náhradu za léčbu od majitele cizího zvířete?

Odpovídá: Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz

videoZraněné zvíře
...
video video

Zraněné zvíře

25. 3. 2018
Ukradený pes

Před obchodem zcizil zloděj u zábradlí uvázaného psíka. Policie ohodnotila cenu psa na 4000,- Kč a odcizení kvalifikovala jako přestupek, nikoli trestný čin. Pes ani zloděj nebyl nalezen. Tím případ končí? Lze dosáhnout překvalifikování na trestný čin?

Odpovídá Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz

videoUkradený pes
...
video video

Ukradený pes

18. 3. 2018
Smlouva

Nový obyvatel domu podepsal nájemní smlouvu, v níž se zavázal k tomu nechovat v bytě žádné zvíře. Po krátkém čase si však přivedl psa. Taková věc se samozřejmě dlouho neutají. Majitelka bytu zvíře odhalí a vyčítá nájemníkovi, že ji podvedl. Muž se hájí tvrzením, že mu to současný zákoník dovoluje. Majitelka je na zvířecí srst alergická a hodlá byt v budoucnu využít pro sebe. Lze nájemníkovi v držení psa zabránit?

Právník ve smyslu: Nájemník má pouze povinnost zvíře v bytě oznámit, ale majitel mu jej nemůže zakázat. Možnost je nejspíš pouze skončení nájmu.

Respondent: Mgr. Petr Novák

videoSmlouva
...
video video

Smlouva

11. 3. 2018
Terárium

Souseda si člověk nevybírá. Ten náš je vášnivým milovníkem hadů, ještěrů, pavouků, želv a myší. Jeho byt je naplněn zvířaty tak, že se do něj lidi jen stěží vejdou. Někteří obyvatelé domu se však té vší havěti bojí. Mají strach, že zvířata utečou a zamoří další byty. Jak se mohou obyvatelé domu bránit? Je možné donutit chovatele živočichy odstěhovat? Jak se může chránit chovatel?

Právník ve smyslu: Pokud škodu nezpůsobí, neutečou, nebo prokazatelně nezpůsobují riziko obecného ohrožení, nejspíš s tím nic ostatní nájemnici neudělají.

Odpovídá Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz

videoTerárium
...
video video

Terárium

4. 3. 2018
Rušitel klidu

Pokaždé, když jde pán venčit svého psa, rozléhá se chodbou hlasitý štěkot. To by sousedé v domě ještě tolerovali. Ale pes štěká a kňučí i v nepřítomnosti majitele. A co je vůbec nejhorší: zvíře svými hlasitými projevy, byť z radostné nedočkavosti, budí lidi v noci ze spaní. Podle zákona si každý může chovat v bytě zvíře, jaké chce. Ale jak majitele přimět k tomu, aby psa naučil být zticha a jak jej postihnout, když na naléhání sousedů nedbá?

Respondent: Mgr. Petr Novák

videoRušitel klidu
...
video video

Rušitel klidu

25. 2. 2018
Bojový pes

V panelovém domě vlastní mladý muž psa bojového plemene. Ač pes nikdy nezavdal příčinu k obavám, sotva ho zahlédne sousedka, propadá nepříčetnému strachu. Kdykoli psa potká, ječí a požaduje, aby měl alespoň nasazený košík. Mstí se muži alespoň tak, že tříská vchodovými dveřmi bytu. Ví totiž, že mladík pracuje na směny a že jej tak budí. Jejím cílem je vypudit majitele psa, nebo alespoň jeho zvíře z domu. Co s tím?

Právník ve smyslu: Zákon zde asi nic moc neudělá, záleží na intenzitě hluků, zda někdo ruší noční klid apod.

Respondent: Mgr. Petr Novák

videoBojový pes
...
video video

Bojový pes

18. 2. 2018
Záletné včely

Soused začal chovat na vlastním pozemku včely. Jeho sousedé s tím sice souhlasili, ale nevěděli, že bude mít tolik úlů. S malými dětmi se děsí vyjít na svou zahradu a trávit zde volný čas. Navíc jsou některé děti alergické a případné bodnutí by mohlo mít osudné následky. Obecní úřad se brání řešit situaci s tím, že neexistuje předpis, který by včelařům určoval podmínky na umístění včelstev. Vyřešilo by situaci nějaké obecné nařízení, vyhláška či jiná legislativní cesta? Jak ochránit alergické děti před včelami, jak přimět souseda k přemístění včel?

Právník ve smyslu: Obrana bude složitá. První řešení je pokusit se najít smírné řešení s majitelem včelstev. Je nepravděpodobné, že by své úly přestěhoval. Právem vlastníka pozemku je jej užívat i chovat na něm včely. Vlastník pozemku je povinen zajistit, aby zvířata – včely nevnikaly na sousední pozemky v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně neomezovaly vlastníka sousedního pozemku v obvyklém užívání jeho pozemku. Podstatu právní úpravy sousedských vztahů lze vyjádřit i tak, že principem sousedského práva není jen náprava nepřiměřeného obtěžování ze strany souseda, nýbrž povinnost snášet obtěžování přiměřené. A při vážném ohrožení můžou sousedi požadovat, aby soud uložil vhodné opatření k odvrácení hrozící újmy např. ve formě poškození zdraví, tj. přemístění úlů nebo vybudování zábran. Žalobce musí předložit dostatečné důkazy prokazující nadměrné obtěžování a podstatné omezování obvyklého užívání. Důkazní řízení s sebou často nese nutnost předložit znalecký posudek. Soudní spor tak může být zatížen nemalými náklady a nejistým výsledkem. Jinak nezbývá než oslovit město a Policii ČR a podat oznámení na obecní ohrožování. I majitel včelích úlů musí dodržovat pravidla a nesmí svým chováním ohrožovat sousedy. Jde i o zákon o chovu včel. Podle § 123 občanského zákoníku může vlastník s věcí nakládat v mezích právního řádu. Vlastník včel může chovat včely, ale je při tom omezován právním řádem. Doporučení: vše zapisovat, fotit, popř. natáčet jako důkaz, že sousedy včely obtěžují.

Respondent: Mgr. Petr Novák

videoZáletné včely
...
video video

Záletné včely

11. 2. 2018
Tyran

V jednom z bytů panelového domu žije pán a jeho pes. Pes svého pána příliš neposlouchá. Navenek se zdá vše v pořádku. Ale přes dveře panelákového bytu je často slyšet naříkání a kňučení psa. Sousedé se domnívají, že muž psa bije a týrá. Přesto pán psa venčí, jakoby se nic nestalo. Je to týrání? Jak to dokázat a komu to nahlásit?

Odpovídá Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz

videoTyran
...
video video

Tyran

4. 2. 2018
Zabijačka

Soused chová vepře ve venkovském chlívku, odkud jsou čuníci zvenku vidět. Prasata sousedům vadí svým zápachem. Kvikot vepře v případě zabijačky jejich děti stresuje. Sousedé vyčítají chovateli i nelegální finanční prospěch a hrozí udáním za nedodržení hygienických podmínek. Ale chovatel nehodlá s chovem přestat a spory přetrvávají. Lze požadovat náhradu za zápach a hluk?

Právník ve smyslu: Záleží na tom, zda jsou porušeny hygienické normy. Je třeba posoudit, zda intenzita zápachu je v dané lokalitě přiměřená, či ne, a to podle místních zvyklostí. Jinak bude zápach od domácího zvířectva posuzován na vesnici, kde je chov domácích zvířat obvyklý a každý by s jistou mírou zápachu měl počítat, jinak v centru města, kde takový chov bude výjimkou a zápach by proto byl pravděpodobněji posouzen jako nepřiměřený místním zvyklostem. Nelze se tedy domáhat toho, aby sousedům bylo uloženo konkrétně něco vykonat. K řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se nachází předmětné pozemky.

Respondent: Mgr. Petr Novák

videoZabijačka
...
video video

Zabijačka

28. 1. 2018
Plot

Sousedův pes prolézá skrze plot, vniká na cizí pozemek a honí na zahradě slepice. Majitelka drůbeže už musela několik kusů utratit. Kvůli slepicím, psu i plotu probíhají mezi sousedy nekonečné diskuse. Kdo by měl případně financovat výstavbu nebo opravu pevnějšího plotu? Jak se má chovatel drůbeže bránit?

Hovoří Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz ve smyslu: Za škodu způsobenou zvířetem odpovídá majitel zvířete. Zákon nemůže nakázat ani jednomu, aby postavil lepší plot, ale usmrtil-li by pes slepici (nebo jinak poškodil majetek), mohl by soused požadovat náhradu škody. Ještě by zde mohlo hrát roli obecné ohrožení, pokud by byl pes pro ostatní nebezpečný, měl by jeho majitel povinnost ho zajistit.

videoPlot
...
video video

Plot

21. 1. 2018
Podvod

Rodina si koupila štěně, údajně čistokrevné a s rodokmenem. Převzali si ho na chodníku před domem chovatelky. Když štěně vyrostlo, ukázalo se, že to není žádný psí aristokrat, ale výrazně levnější plebejec. Chovatelka se vymlouvá, prý už chovné rodiče nemá, na nic si nepamatuje a o nějaké reklamaci nechce ani slyšet. Jak se domoci náhrady?

Respondent: Mgr. Petr Novák

videoPodvod
...
video video

Podvod

14. 1. 2018
Billboard

Majitelé nechali svého psa vyfotit na billboard. To bylo radosti, že se jejich miláček proslavil. Ale jak čas plynul, pocitu hrdosti i radosti ubývalo. Slíbený honorář totiž nepřicházel. Mnohokrát marně telefonovali do agentury a připomínali se. Předem nepodepsali žádnou smlouvu. Spoléhali se jen na ústní tvrzení, že agentura spočítá odměnu podle počtu umístěných billboardů. Firma na urgence nereaguje. Co teď? Jak se domoci honoráře?

Hovoří Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz ve smyslu: Ve většině případů není zákonná povinnost uzavírat smlouvy písemnou formou, ale každý by si měl uvědomit, že se tím vystavuje riziku následného sporu o to, co vlastně bylo sjednáno, či dokonce o to, zda vůbec nějaká dohoda existovala. Obecně platí, že pokud není cena sjednána, ale lze dovodit, že jde o úplatný vztah, platí se cena obvyklá. Je si pak třeba uvědomit, že v popsaném případě nejde o odměnu za užití fotografie, ale za pózování k fotografování (psí modeling). Pokud majitel souhlasí s fotografováním s tím, že za užití fotografie má dostat finanční odměnu, mělo by být ze smlouvy jasné, jaké užití fotografie smlouva pokrývá a jakou odměnu za to majitel dostane. Nejde-li o psí celebritu, měl by počítat s tím, že dostane paušální částku, která pokryje veškeré užití výsledné fotografie. To není neobvyklé ani u lidského modelingu. Pokud se majitel psa domnívá, že má dostatečně silnou vyjednávací pozici, může samozřejmě zkusit vyjednat lepší podmínky.

videoBillboard
...
video video

Billboard

7. 1. 2018
Zakázaná láska

Před dvěma týdny zapomněla zavřít na noc majitelka fenku čisté rasy. A nakryl ji sousedův pes kříženec. Taková štěňata by majitelka rozhodně nechtěla. Překazilo by to její plány. Trénuje s fenou agility a za měsíc má první závody. Majitel psa se však o jakékoli možnosti kompenzace odmítá bavit. Kdo kterého psa měl lépe hlídat, komu hrozí případný postih? Jak postupovat?

Odpovídá: Mgr. Petr Novák

videoZakázaná láska
...
video video

Zakázaná láska

21. 12. 2017
Smrtící návnada

Naše dvojice se nedávno přistěhovala na venkov. Při procházkách objevuje blízko svého domu nebezpečné nástrahy, které jejich pes málem pozře. Mladý pár má podezření, že tyto pasti klade některý ze sousedů. Před jejich nastěhováním totiž v okolí žádná zvířata nebyla. A tak je možné, že pachatel chce zahubit právě jejich milovaného psa. Zřejmě zvíře někomu vadí a možná i jeho majitelé. Nemohou však nikomu dokázat, zda jsou návnady určeny jejich psovi, nebo se jedná o obecné ohrožení. Jak se chránit a bránit? Mohou legálně vybavit místo soukromými kamerami? Jaký postih by čekal přistiženého viníka?

Hovoří Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz

videoSmrtící návnada
...
video video

Smrtící návnada

10. 12. 2017
Nalezenci

Před obecním úřadem v Dolní Lhotě se už několikrát objevila krabice s odloženými koťaty. Nezodpovědní majitelé koček je tam odložili, aby se obec o ně postarala. Starosta se rozčiluje, že má o starost navíc a že si lidé místo kastrování svých koček ulehčují práci. Má obec povinnost se o koťata postarat, nebo kdo? A jak se jich má starosta zbavit?

Respondent: Mgr. Petr Novák

videoNalezenci
...
video video

Nalezenci

3. 12. 2017
Agresor

Soused – zahrádkář střílí vzduchovkou na kočky, jakmile je vidí na své zahradě nebo poblíž. Vadí mu, že kálí na jeho početné zeleninové záhonky. I když nemíří přímo na ně a neusmrcuje je, pouze je plaší, kdykoli je vidí na pozemku, majitelka koček si stěžuje, že její zvířata stresuje. Může soused takto plašit kočky? A dostal by nějakou náhradu škody? Jak by uspěla majitelka kočky s žalobou? Hovoří Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz

videoAgresor
...
video video

Agresor