Úvod » Život a zdraví » Rakovina prsu u dívek

Rakovina prsu u dívek

Přidat do oblíbených

1. 10. 2008

Rakovina prsu u dívek

Rakovina prsu patří mezi velmi častá onemocnění. Každoročně je v České republice diagnostikována u téměř šesti tisíc žen, z toho je zhruba sto žen ve velmi mladém věku. Celorepublikový Projekt 35 je zaměřen na péči o ženy s karcinomem prsu do 35ti let. Jeho cílem je sjednotit léčebné i vyšetřovací postupy u těchto mladých nemocných a nabídnout jim i méně obvyklá doplňující vyšetření, jako jsou genetické testy či účast v klinických studiích. Jako teprve ve druhé zemi na světě byl našimi statistiky připraven program, který nabízí možnost kvalifikovaně odhadnout riziko vzniku karcinomu prsu. Žena tak může být včas upozorněna na vhodnost preventivních opatření v případě, že riziko rozvoje nádorů prsu je u ní zvýšené.
Budeme také při operaci, při které bude nádor prsu odstraněn. Existuje několik druhů operací pro nádory prsu – buď je možné provést parciální výkon, tedy odstranění pouze čtvrtiny prsu, nebo je možné prs zcela odstranit ablací. Parciální výkon upřednostňují mladší ženy, které si přejí dobrý kosmetický výsledek operace, avšak vždy musí následovat ozáření prsu. Lékař, který bude operaci provádět, se již nyní zaměřuje na co nejšetrnější zásah. V tomto věku totiž dívkám velmi záleží na získání životního partnera, a proto je pro ně vzhled velmi důležitý. Avšak zatímco ve vyspělém zahraničí probíhá odstranění nádoru a plastická rekonstrukční operace najednou, u nás činí, bohužel, odstup těchto operací až tři roky a dívkám tak ubíhá drahocenný čas.

Účinkující:
Tereza, 24 let
Ilona, 32 let
Martin, 32 let, manžel Ilony

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta kliniky, Onkologická klinika, 1. LF a VFN v Praze
Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta kliniky, Radiodiagnostická klinika, 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Petra Tesařová, Ph.D., onkoložka,
Onkologická klinika, 1. LF a VFN v Praze
MUDr. David Pavlišta, Ph.D., onkogynekolog, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Prim. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., klinický onkolog, Onkologická klinika, 1. LF a VFN v Praze

Kontakty:
Onkologická klinika VFN 1. LF UK
U nemocnice 2
Praha 2, 128 08

Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
tel.: 224 966 766
fax: 224 921 716

MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
tel: 224 966 766
fax: 224 921 716

Šárka Speváková

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější